Verbinding
met jeZelf
Verbinding
met jeZelf
Verbinding met jeZelf en vandaar uit de verbinding met de ander.
Het kind
is niet zijn gedrag
Het kind
is niet zijn gedrag
Onder ieder gedrag zit een behoefte. Wat heeft jouw (innerlijk) kind nodig?
Holistische
benadering en aanpak
Holistische
benadering en aanpak
Aanpak op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau.

Over ons

Opleiding holistisch gezins en kindertherapie:

Welkom bij ons Nieuwetijdscentrum:

Nicole Broers is de stuwende kracht achter Nieuwetijdscentrum Lichtkind Lichtvlinder. Zij is moeder van drie prachtige nieuwetijdskinderen. Dankzij haar kinderen is zij in 2002 het pad van persoonlijke ontwikkeling op gegaan, in eerste instantie noodgedwongen, maar al gauw was ze hier erg blij mee en kon ze niet anders dan dit pad blijven volgen. Ze is er achter gekomen dat zij zelf een nieuwetijdskind en ook hoogsensitief is. Naast het persoonlijke traject volgde voor haar diverse opleidingen en trainingen.

Op 4 april 2011 is haar oudste dochter Anne Marèl op 17 jarige leeftijd aan een hersentumor overleden. Naast het hevige gemis en het verdriet heeft zij aan het overlijden van haar dochter ook een positieve betekenis kunnen geven. Voor haar volgde een zoektocht naar de belangrijkste vragen/antwoorden in het leven, een spirituele zoektocht, naar de eeuwigdurende hartsverbinding met haar dochter. Voor haar is het duidelijk: Anne Marèl is er nog, alleen anders, niet meer in levende lijve, maar haar energie is nog steeds voelbaar en via haar hart is er nog steeds verbinding/liefde. Een zoektocht naar zichZelf en vandaar uit naar de ander, naar Anne Marèl. Dit alles geeft haar de kracht om verder te gaan en er ook voor anderen te kunnen zijn.

Deze diepingrijpende gebeurtenis, die heel haar leven op de kop heeft gezet, niets is meer hetzelfde gebleven, zeker zijzelf niet, heeft haar uiteindelijk nog meer in haar kracht gezet. Is het voor haar duidelijk geworden wat haar missie op deze aarde is. Maar ook is haar missie haar passie in haar leven geworden.

Ze heeft van Anne Marèl het grootste cadeau gekregen wat mogelijk is, namelijk zichZelf. Nicole heeft gedurende deze zoektocht en persoonlijke ont-wikkeling weer de verbinding met zichZelf teruggevonden. Ze heeft de onverwerkte emoties en spanningen van zich zelf en systemisch gezien, voor een groot gedeelte geheeld en daardoor meer ruimte gekregen, haar energie is weer gaan stromen.

Dit is ook de nalatenschap van Anne Marèl in het grote geheel. Nicole begeleidt nu haar studenten en cliënten naar deze  verbinding.

Haar missie: Mensen te begeleiden naar de verbinding met zichZelf en te leren vertrouwen op zichZelf. Zeker ook mensen op te leiden om vanuit de verbinding met zichZelf, zich te verbinden met de ander en een stuk met die ander mee te lopen op zijn pad.

Verbinding met jeZelf betekent voor Nicole steeds meer de onvoorwaardelijke liefde te voelen voor jezelf en vandaar uit naar de ander. Maar ook in je kracht staan, vertrouwen op je gevoel en intuïtie.

Haar levenservaring, haar wijsheid en de diverse gevolgde opleidingen, hebben geresulteerd in de oprichting van het Nieuwetijdscentrum Lichtkind Lichtvlinder en ook in haar eigen opleiding holistisch gezins en kindertherapie. Een opleiding voor de begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen van deze tijd.

Deze opleiding is zij in september 2012 gestart, nu (februari 2020) 7,5 jaar verder en in september 2019 is zij haar 13e opleidingsgroep gestart. De opleiding is constant in ontwikkeling, zodat de kwaliteit op een steeds hoger plan komt en meegaat met de persoonlijke en spirituele ontwikkeling van Nicole.

Zij heeft diverse opleidingen gedaan waaronder o.m. Vitaliteittherapie, Stresscounseling, MatriXmethode, Hbo  Medische Basiskennis, Nieuwetijdstherapie en Master-Instructor IET Methode, lees compleet. Tevens heeft zij een aantal trainingen gedaan op het gebied van Trauma in de meest ruime zin en op het gebied van  Verlies- en Rouwverwerking voor kinderen, jong volwassenen en hun ouders.

Haar werkwijze is holistisch, dat wil zeggen de klacht wordt bekeken op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. Deze processen kunnen indien nodig, fysiek worden ondersteund door voedingssupplementen, nieuwetijds- en bloesemremedies. Uit eigen ervaring weet zij dat deze ondersteuning bij verlies- en rouwverweving, bij trauma, erg belangrijk is.

Haar specialisatie is zeker ook het verwerken van trauma bij kinderen, jongeren en volwassenen. Zij werkt volgens de methode van Franz Ruppert en zet daarbij alle mogelijke inzichten/tools in die zij de afgelopen jaren geleerd en vooral ook zelf ervaren heeft. Bij trauma kan je denken aan: Seksueel misbruik, hechting en bindingstrauma, verliestrauma, oorlogsverleden, mishandeling etc. Zeker wordt het trauma bekeken binnen de generaties.

Zij is aangesloten bij de beroepsvereniging BATC te Someren.

Kernwaarden Nieuwetijdscentrum Lichtkind Lichtvlinder

Naar onvoorwaardelijke LIEFDE
Leven vanuit hart en ziel, vanuit wie je in wezen diep van binnen bent
Verbinding en eenheid
Bewust-worden en bewust-zijn, persoonlijke ont-wikkeling en spirituele groei
Authentieke zelf, Hogere zelf
Eerlijkheid en openheid
Wederzijds respect en vertrouwen
Autonomie.

Toepasselijke oude wijsheden en gezegden

Geef me werk wat bij me past en ik hoef nooit meer te werken (Confucius)

Wees de verandering die je in de wereld wilt zien gebeuren (Mahatma Gandhi)

Voorstellingsvermogen is belangrijker dan kennis (Albert Einstein)

Als je iets wilt pakken, moet je het heel even loslaten. Als je iets wilt loslaten, moet je het heel even pakken (Lao-Tse)

Wil jij het werkelijke verschil uitmaken bij de begeleiding van kinderen en hun ouders?

Nieuwetijdscentrum Lichtkind Lichtvlinder over ons

Met de opleiding holistisch gezins en kindertherapie  ervaar je, voel je en leer je te werken naar en met de kern van wat er onder het gedrag zit. Ook leer je de betekenis van bepaalde fysieke klachten.

Vanuit wie jij in essentie bent, vanuit je hart, reik je uit de ander, naar zijn hart. Mag je een stukje meelopen op zijn zielepad.

De mens wordt  in zijn totaliteit bezien. Dus als één geheel, waarbij alles met elkaar in verbinding staat en elkaar dus ook over en weer beïnvloedt.

Geen symptoom bestrijding. De oorzaak wordt dus aangepakt!