Verbinding
met jeZelf
Verbinding
met jeZelf
Verbinding met jeZelf en vandaar uit de verbinding met de ander.
Het kind
is niet zijn gedrag
Het kind
is niet zijn gedrag
Onder ieder gedrag zit een behoefte. Wat heeft jouw (innerlijk) kind nodig?
Holistische
benadering en aanpak
Holistische
benadering en aanpak
Aanpak op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau.

Opleiding holistisch gezins en kindertherapie

Opleiding holistisch gezins en kindertherapie

Opleiding holistisch gezins en kindertherapie

Deze tweejarige volledig erkende opleiding holistisch gezins en kindertherapie is geaccrediteerd door de stichting KTNO en erkend door de beroepsverenigingen BATC en LVNG. Dat betekent concreet -dat na het halen van dit diploma én de HBO Medische Basiskennis volgens de PLATO eisen- je je aan kunt sluiten bij de BATC en/of LVNG.

Aansluiting bij een beroepsvereniging betekent op de 1e plaats dat je je onderscheidt van de vele andere therapeuten/coaches. Je moet onder meer aan een behoorlijk aantal kwaliteitseisen voldoen. Vanzelfsprekend voldoet de opleiding holistisch gezins en kindertherapie aan de gestelde eisen in de vorm van o.a. tien HBO Kerncompetenties. Daarnaast komen je consulten voor (gedeeltelijke) vergoeding door de ziektekostenverzekeraars in aanmerking.