Wat is het verschil tussen een opleiding kindercoach en een opleiding kindertherapeut?

Wat is het verschil tussen een opleiding kindercoach
en een opleiding kindertherapeut?

Regelmatig ontvangen wij die vraag. Vertaald naar onze wereld: wat is het verschil tussen een opleiding kindercoach- en een opleiding kindertherapeut.

Algemeen

Een belangrijk verschil is dat kindercoaching gericht is op de toekomst en niet ingaat op de geschiedenis en op de oorzaken van de problemen. Je zou kunnen zeggen dat de kindercoach werkt aan acceptatie van de situatie om van daaruit op zoek te gaan naar oplossingen. Een opleiding kindercoach werkt alleen op de bewustzijnslagen.  

Een opleiding kindertherapeut wordt juist vaak teruggegaan in de historie van het kind en het familiesysteem om te onderzoeken waar een probleem vandaan komt. Er wordt dus gekeken naar de onderliggende oorzaken, waarbij wordt toegewerkt naar definitieve heling. Een kindertherapeut werkt op de bewuste maar vooral op de onbewuste lagen van het bewustzijn. Om zo de dieperliggende oorzaken te achterhalen en om zo samen met cliënt te komen tot bewustwording, inzicht en uiteindelijk heling.

Meer specifiek gericht op (nieuwetijds)kinderen en het gezin

Het Nieuwetijdscentrum Lichtkind Lichtvlinder heeft een geheel eigen visie op therapie voor nieuwetijdskinderen en hun gezin. Lees hier de volledig uitgeschreven visie

Samengevat omvat deze: Een kind is niet zijn gedrag. Onder ieder gedrag zit een behoefte!

Nieuwetijdskinderen spiegelen met hun gedrag de onverwerkte emoties, gevoelens en spanningen van hun ouders. Zij helpen hun ouders deze last te dragen. Een last die vaak van generatie op generatie overgedragen wordt. Dit is de reden waarom wij kiezen voor:

  • Een kindertherapie opleiding in plaats van een kindercoach opleiding
   Alle docenten bij ons zijn oud-nieuwetijdskinderen. Als ervaringsdeskundigen weten zij als geen ander wat er moet gebeuren om daadwerkelijk blijvende resultaten te realiseren. Daarom zien wij coaching voor nieuwetijdskinderen en hun gezin als symptoombestrijding. Precies dat is de reden waarom wij kiezen voor een therapieopleiding.   
  • De therapeut als instrument
   Om met het nieuwetijdskind en het gezin het proces naar verbinding te kunnen doorlopen is het in onze visie noodzakelijk dat iemand dat pad eerst zelf moet hebben bewandeld. Dat is de reden dat het eerste jaar van de opleiding voor een belangrijk deel gericht is op het eigen Innerlijk Kindwerk. Op bewustwording en zielsontwikkeling wat veel inzichten, begrip en erkenning geeft. Alles gericht op het thuiskomen bij jeZelf.
  • Holistische manier van werken
   Het gedrag van het kind moet in z’n totaliteit worden gezien en bekeken. De oorzaak en de kern moeten worden aangepakt. Dat vraagt een professionele holistische benadering. Het gedrag kan zijn oorzaak hebben op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. Deze niveaus zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, zijn samen één en beïnvloeden elkaar over en weer. Wat het kind spiegelt of draagt kan van het kind zelf zijn, van zijn ouders, vanuit de generaties, vorige levens, vanuit het collectieve veld of samenhangen met galactische stukken. Door de holistische aanpak wordt de herkomst blootgelegd, vindt diepgaande bewustwording plaats, komt er inzicht met als eindresultaat de noodzakelijke heling.

Wil je meer weten over de verschillen tussen coachen en therapie of over één van de opleidingen? Neem gerust contact met mij op en voel je welkom!
Nicole Broers: 06 47561767 of nieuwetijdscentrum@gmail.com