Nieuwetijdskinderen

nieuwetijdskinderenIn de huidige tijd is het helaas de gewoonte geworden om kinderen die ander soort gedrag vertonen dan ‘wat normaal of wenselijk geacht wordt’ te laten testen, te diagnosticeren en van een label te voorzien. Het kind wordt daardoor gestigmatiseerd en daarmee in een hokje gestopt, met alle gevolgen vandien. In werkelijkheid is er niets mis met onze kinderen, het zijn gewoon kinderen van deze tijd: nieuwetijdskinderen.

Het kind is niet zijn gedrag, is veel meer dan dat. Het is in deze tijd niet meer mogelijk om de kinderen onderwijs te geven volgens de ‘oude’ lesmethode. Een hele andere aanpak is nodig!

De eerste stap daartoe is inzicht te krijgen wie zijn deze nieuwetijdskinderen van deze tijd nu werkelijk, wie zijn deze zogenaamde nieuwetijdskinderen?

 

Nieuwetijdskinderen hebben speciale kenmerken

 • Ze zijn zeer gevoelig
 • Ze leven sterk vanuit hun intuïtie
 • Ze zijn heel wijs, hebben een grote innerlijke wijsheid
 • Sterk rechtvaardigheidsgevoel
 • Groot verantwoordelijkheidsgevoel
 • Ze accepteren geen macht of autoriteit
 • Natuurlijke eenheidsbeleving: ze kennen geen logica aan wat ze voelen en weten. Ze kijken, ervaren, beleven en voelen vanuit een groter geheel, ofwel op holistische wijze
 • Het kind ervaart minder makkelijk de scheiding tussen zichzelf en dat wat er om hem heen gebeurt
 • Overprikkeling – woedeaanval, terugtrekken of verdriet
 • Automatiseren (spelling/rekenen) levert vaak problemen op
 • Ze leven vaak op een hogere frequentie dan de ouders of de leraar en vanuit hun hart, dit levert vaak problemen op in de communicatie, bij het leren of op sociaal gebiedwat