Verbinding
met jeZelf
Verbinding
met jeZelf
Verbinding met jeZelf en vandaar uit de verbinding met de ander.
Het kind
is niet zijn gedrag
Het kind
is niet zijn gedrag
Onder ieder gedrag zit een behoefte. Wat heeft jouw (innerlijk) kind nodig?
Holistische
benadering en aanpak
Holistische
benadering en aanpak
Aanpak op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau.

Tweejarige opleiding holistisch gezins en kindertherapie

Tweejarige opleiding holistisch gezins en kindertherapie:

Opleiding holistisch kindertherapie

Voor de begeleiding en ondersteuning van nieuwetijdskinderen en hun ouders.

In deze nieuwe tijd lopen veel volwassenen, jongeren en kinderen vast in hun 'zijn', met hun gedrag en in hun dagelijkse leven. Met grote gevolgen voor het gezin, voor de relaties tussen ouders onderling en zeker ook voor de kinderen/jongeren zelf.

De problematiek die hierbij speelt kan niet langer meer opgelost worden volgens de oude denkpatronen, de oude manier van opvoeden. Het is niet langer voldoende met allerlei kunstgrepen en/of medicijnen het betrokken gedrag te willen veranderen. Of alleen met medicijnen de fysieke klachten te willen genezen.

Neen, het vraagt een totaal vernieuwde, holistische aanpak. Het kind, de mens dient in zijn totaliteit bekeken te worden. De fysieke, emotionele, mentale en spirituele niveaus staan niet los van elkaar, verre van dat: Ze beïnvloeden elkaar over en weer.

Volledige accreditatie door de stichting KTNO en erkend door de BATC en LVNG:

Zoals eerder aangegeven, is de tweejarige opleiding holistisch gezins en kindertherapie volledig geaccrediteerd door de stichting KTNO en erkend door de beroepsverenigingen BATC en LVNG. Na het behalen van dit diploma én de HBO Medische Basiskennis kan je je aansluiten bij de beroepsverenigingen BATC en LVNG. Je consulten komen dan geheel of gedeeltelijk in aanmerking voor vergoeding door de ziektekostenverzekeraars. En het allerbelangrijkste is natuurlijk dat de opleiding voldoet aan kwaliteitseisen op HBO niveau en jij als toekomstig holistisch gezins en kindertherapeut dus ook.

Praktische info:

Zie ook voor uitgebreide opleidingsinfo de kolom aan de linkerkant van deze pagina.

Nicole BroersNicole Broers is de drijvende kracht achter Nieuwetijdscentum Lichtkind Lichtvlinder, achter de opleiding holistisch gezins en kindertherapie. Het eerste jaar neemt Nicole praktisch alle lessen voor haar rekening en het tweede jaar maakt zij gebruik van een aantal gespecialiseerde gastdocenten. Met ondersteuning van Theddie, haar enthousiaste, gevoelige hondje.

Nicole schept een veilige, liefdevolle sfeer, waarin je gehoord, gezien en serieus genomen wordt, in wie jij diep van binnen bent. Een feest van herkenning en erkenning.

Samen met je opleidingsgroep en Nicole ga je de mooiste reis maken van je leven:
De reis naar binnen, naar wie jij in essentie bent
Tijdens deze reis houdt Nicole je de spiegel voor en begeleidt jou persoonlijk door je processen heen.

De kosten van de opleiding zijn een werkelijke investering in jezelf en in je toekomst: Klik hier.

De opleidingsgroepen zijn klein maximaal 12 personen.

Lessen:

De lessen worden interactief gegeven, dat wil zeggen de theorie wordt behandeld, waarbij de student uitgenodigd wordt om ook zijn ervaringen en visies te delen. Vervolgens gaan we het geleerde meteen in de praktijk brengen. Er wordt gebruik gemaakt van een powerpoint presentatie met beamer.

Er zit een logische volgorde en opbouw in de lessen: Zie lesonderwerpen

Vooropleiding:

Vooruitlopend op inschrijving voor de opleiding vindt een uitgebreide intake plaats met daarop aansluitend een persoonlijk consult, houdende het testformulier volgens de Kerntherapie.

Duurt het nog even voordat de door jou gewenste opleidingsgroep van start gaat? Wil je eigenlijk al meteen aan de slag? Goed nieuws, dat kan en wel thuis actief aan de slag gaan met de boeken van Franz Ruppert, Sybiose en autonomie én Bevrijding Trauma, Angst en Onmacht.

Eerste jaar:

Het eerste jaar van deze tweejarige opleiding holistisch gezins en kindertherapie staat in het teken van jouw eigen Innerlijk kindwerk. Bewust-worden en inzicht in wie jij bent, wat er in vorige generaties (en eventueel vorige levens) gebeurd is, wat jij nog draagt voor anderen.

Tweejarige opleiding holistisch gezins en kindertherapieHet verwerken van al je emoties, gevoelens en spanningen die nog opgeslagen liggen in jouw lijf middels Innerlijk kindwerk. Met als doel om bewust-te-zijn en weer de verbinding met jeZelf, je hart en ziel te herstellen.

Verbinding met jeZelf is een vereiste om op een gezonde manier uit te kunnen reiken naar de ander, zonder jezelf weg te geven en de ander te willen redden.

Het eerste jaar duurt iets langer dan 1 jaar, 2 tot 3 maanden langer. De ervaring heeft geleerd dat het beter is om langer de tijd te kunnen nemen voor de persoonlijke en spirituele stukken en 1 keer in de 2 weken les is dan de beste optie.

Het eerste jaar is zorgvuldig opgebouwd uit een aantal blokken, die weer uit een aantal lessen bestaan, die bewustwording en inzicht geven in wie jij bent. Met name blok 3. Innerlijk kindwerk is een heel belangrijk blok met veel achtergrondinfo over onder meer hechting / binding, trauma en delenwerk.

Tweejarige opleiding holistisch gezins en kindertherapie

Intergenerationeel (=systemisch) wordt bekeken wat de rode draden zijn binnen de generaties. En hoe is dat dan voor jou? Wat draag jij voor je ouders? Wat zijn jouw gezonde delen, overlevingsdelen en traumadelen? Hier ga je mee aan de slag.

 

Tegelijkertijd wordt de vertaalslag naar de praktijk gemaakt. Aan het einde van het eerste jaar ben je zelf in staat om een sessie Innerlijk kindwerk (reïncarnatie + regressie) te geven. Ben je in staat om de verbanden te leggen tussen hetgeen de cliënt allemaal heeft meegemaakt en de uitwerking hiervan in het hier en nu. Tijdens de lessen ga je samen met je medestudenten oefenen.

Verbinding met jeZelf betekent concreet dat de grootste blokkades in je lichaam zijn verdwenen, je chakra's meer in balans zijn en je (levens)energie goed kan doorstromen tot onder je voeten. Pas dan kan je ook goed gronden en kan je de energie van anderen steeds meer buiten jezelf houden en dus bij jezelf blijven.

Pas wanneer dit proces voor een groot deel is voltrokken, kan je als therapeut goed functioneren. Immers de kans op projectie en dat jezelf in je overlevingsdelen meeneemt, is minder aanwezig.

Dit eerste jaar wordt afgesloten met een Persoonlijke Opdracht.

Tweede jaar:

Tweejarige opleiding holistisch gezins en kindertherapieHet tweede jaar van de opleiding holistisch gezins en kindertherapie staat in het teken van de therapeutische vaardigheden. In de zin van een brede, theoretische basis en verdieping van diverse therapeutische tools en ondersteuningsvormen. Met tegelijkertijd een vertaalslag naar de praktijk: Je gaat iedere les het geleerde in de praktijk brengen met je medestudenten. Nicole begeleidt haar studenten daarbij met feedback en aanvullingen.

Je krijgt een lesblok met tools en interventies specifiek bestemd voor het werken met kinderen, alsook een lesblok met algemene tools en interventies.

Je hoort nog wel eens zeggen wanneer iemand een bepaalde therapeutische c.q coachopleiding heeft afgerond: "Ik wil wel beginnen met mijn eigen praktijk, alleen ik kan het nog niet, ik heb nog een opleiding nodig en als ik die opleiding dan.............".

Binnen de opleiding holistisch gezins en kindertherapie werk je aan het stuk "vertrouwen op je intuïtie en op je zelf". Aan het tweede jaar is een aantal praktijkopdrachten verbonden. Je gaat dan aan de slag met mensen uit jouw directe omgeving met een gerichte hulpvraag.

Deze praktijkopdrachten in de vorm van echte consulten geven jouw de directe ervaring dat wat en hoe je het doet, écht werkt, het sterkt jouw zelfvertrouwen en het geeft je een flinke steun en zet in de rug.

Tweejarige opleiding holistisch gezins en kindertherapieVoor deze consulten breng je niets in rekening, anders dan een goede recensie op je website. Daarnaast is het zo dat je al meteen je netwerk opbouwt en dat je via mond-op-mond reclame gevonden wordt. Sommige studenten hoeven geen enkele reclame te doen en hebben na het behalen van hun diploma al een beginnende klantenkring.

Aanmelden:

Gedurende het gehele jaar door worden er open middagen gegeven. Hou de website in de gaten. Verder bestaat de mogelijkheid om vrijblijvend een persoonlijk kennismakingsgesprek met Nicole te maken. Neem gerust contact met haar op.

Maximaal 12 studenten per opleidingsgroep.

Nieuwe lesgroepen starten op:

 • Opleiding Holististisch Gezins en Kindertherapie:
  op vrijdag 22 mei
  op zaterdag september/november

Meld je snel aan! Beperkt aantal plaatsen beschikbaar

Open dag
5 september

Samenvattend:

Waarom kiezen voor deze opleiding

 • Brede, verdiepende basis, geleerde daadwerkelijk in praktijk
 • Tevens paramedisch natuurgeneeskundig therapeut, opleiding voldoet aan de vijf natuurgerichte principes
 • Contextueel werken, dus binnen de generaties
 • Geen symptoom bestrijding, oorzaak staat centraal.

Uitgangspunt opleiding

 • Het kind is niet zijn gedrag: Onder ieder gedrag zit een behoefte!
 • Moeiteloos en vol zelfvertrouwen je eigen praktijk starten door weer de verbinding met jeZelf en je eigen unieke trillingsfrequentie te kunnen ervaren. En vandaar uit de verbinding met de ander
 • Werken met kind én ook met ouder.

 Impressie opleidingsdagen:

Opleiding Kerntherapie

opleiding holistisch kindertherapie

Opleiding holistisch kindertherapie

Opleiding holistisch kindertherapie

Opleiding holistisch kindertherapie

Opleiding holistisch kindertherapie

Algemeen opleiding holistisch gezins en kindertherapie:

Begeleiding en ondersteuning van Nieuwetijdskinderen: Liever kinderen, jongeren en volwassenen van deze tijd.

Nieuwetijd

Wij leven met zijn allen in een tijd waarin al gigantisch veel  gebeurd is en nog veel meer zal gebeuren. Een onzekere, stressvolle tijd, waarin alle machtsstructuren die niet kloppen naar boven komen en wellicht uiteindelijk om zullen vallen of op een andere manier verder zullen moeten gaan. Kijk om je heen, je ziet en voelt het gebeuren: De financiële wereld, de vastgoed sector, de Rooms Katholieke kerk, de Arabische lente, farmaceutische industrie, IS etc. Maar ook in het kleinere verband gebeurt er veel: Mensen die hun baan kwijt raken, het aantal echtscheidingen is groot, volwassenen die volledig vastlopen. Ook steeds meer kinderen lopen vast, in de thuissituatie, maar zeker ook op school. Het aantal kinderen met de één of andere label neemt fors toe. De grote vraag hierbij is: Is er iets “mis” met onze kinderen of ligt het aan de maatschappij én sluit het huidige schoolsysteem niet meer aan op de behoeften van het kind? Zoveel vragen!

Het mooie hiervan is dat historisch gezien na een dergelijke “neergaande” cyclus altijd weer een nieuwe periode komt, waarin er weer andere positieve ontwikkelingen mogelijk
zijn. We moeten met zijn allen nu pas op de plaats maken of  zelfs een aantal stappen terug doen om ons bewust te worden waar we met zijn allen mee bezig zijn. Willen we dit “oude” leven nog? Wat kunnen we er zelf aan doen? Een periode van bewustwording en inzicht krijgen om van hieruit andere keuzes te kunnen maken. Bewust te kiezen vanuit je hart, te kiezen voor wat bij jou past en waar jij blij en gelukkig van wordt.

Rol nieuwetijdskinderen:

Naast deze ontwikkelingen hebben Nieuwetijdskinderen (maar zeker ook volwassen Nieuwetijdskinderen) hun eigen specifieke rol, kwaliteiten en behoeften.  Alleen de omgeving heeft veelal nog moeite om dit op deze manier te kunnen zien. Deze kinderen laten in hun dagelijkse leven allerlei gedrag zien, dat hun omgeving, de maatschappij als problematisch zien. Zij zien alleen nog maar het gedrag van deze kinderen en rekenen ze Tweejarige opleiding holistisch gezins en kindertherapiedaarop af. Maar het kind is niet zijn gedrag, onder ieder gedrag zit een behoefte en uiteindelijk de behoefte aan onvoorwaardelijke liefde. Bovendien hebben zij een spiegelende functie naar ouders, leerkrachten toe en voelen zij de zere plek van de ander haarfijn aan. Ze vragen van ons om uit ons hoofd te stappen en naar ons hart/ons gevoel te gaan.

Deze kinderen zijn heel spiritueel dat wil zeggen ze zijn gewoon zichzelf. Ze blijven heel dicht bij zichzelf, bij hun eigen gevoel en waarheid, ze zijn niet te manipuleren vanuit macht en/of schuld. Ze hebben een hoog bewustzijn, een hogere energie trilling met als gevolg daarvan zijn ze hooggevoelig. Ze hebben een hele eigen wijsheid en eigen manier van denken, voelen en communiceren. Ze zijn heel eerlijk en hebben een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Ze voelen dan ook heel sterk aan als iemand niet authentiek, niet eerlijk is. Ze spiegelen dan in hun gedrag vaak de ander, dus de ouder, maar zeker ook hun leerkracht. Dit houdt in dat je niet puur en alleen vanuit macht en gezag kunt  handelen. Op het moment dat het gedrag van het kind alleen maar als problematisch ervaren wordt, zal dit gedrag alleen maar toenemen. De vraag die je hierbij mag stellen: Heeft het kind een probleem of zegt dit meer over de ouder/leerkracht?

Tweejarige opleiding holistisch gezins en kindertherapie

Deze specifieke kwaliteiten maken echter dat ze veelal niet begrepen, gehoord en gezien worden als de prachtige kinderen die ze in wezen zijn. Dit kan natuurlijk uiteindelijk ook weer gevolgen hebben voor het zelfbeeld en zelfvertrouwen van het kind. Bovendien is het voor veel kinderen lastig om te voldoen aan de hooggespannen verwachtingen  van ouders en van de maatschappij. Van overheidswege wordt bepaald op welke leeftijd kinderen in welke ontwikkelingsfase moeten zijn. De nadruk wordt vooral gelegd op de cognitieve ontwikkeling. De kinderen worden jaarlijks getest op school en zeker bij de CITO- eindtoets wordt alleen naar de eindcijfertjes gekeken. Met de eigenheid en authenticiteit van het kind wordt geen rekening gehouden. Veel Nieuwetijdskinderen voelen zich dan ook eenzaam en niet gelukkig.

Herken je het bovenstaande, is jouw hart geraakt en wil je een verschil maken voor deze Nieuwetijdskinderen?

Wil je de Nieuwetijdskinderen een steuntje in de rug geven en een stukje begeleiden op hun levenspad?

Ervaar jij dat de sleutel tot gedragsverandering van het kind bij de ouder ligt en wil jij ook graag met de ouder aan de slag?

Als jouw antwoord op deze vragen een volmondig “ja” is en je voelt dit in je hart en je wordt vrolijk en blij met de gedachte alleen al, dan is de opleiding holistisch gezins en kindertherapie de opleiding die jij zoekt en bij jou past.

De rode draad in de opleiding holistisch gezins en kindertherapie ben jij zelf:

Tweejarige opleiding holistisch gezins en kindertherapieJouw eigen levenservaring, jouw innerlijk weten, intuïtie, voelen, kennis, kwaliteiten en  behoeften. Maar zeker ook je uitdagingen, familiepatronen en familiekarma. Het nog verder ontwikkelen van je talenten en kwaliteiten.

Van groot belang is ook de weg naar je hart:
Naar Onvoorwaardelijke Liefde voor jezelf en dus ook uiteindelijk voor de ander.
Keywords: bewustzijn, inzicht, vertrouwen, loslaten, overgave.
Met uiteindelijk de verbinding met je Hogere Zelf, moeder aarde en vader Kosmos. Balans tussen je hoofd/verstand en je hart/gevoel  en je buik: Werkelijk vanuit eenheid, vanuit verbinding.