Verbinding
met jeZelf
Verbinding
met jeZelf
Verbinding met jeZelf en vandaar uit de verbinding met de ander.
Het kind
is niet zijn gedrag
Het kind
is niet zijn gedrag
Onder ieder gedrag zit een behoefte. Wat heeft jouw (innerlijk) kind nodig?
Holistische
benadering en aanpak
Holistische
benadering en aanpak
Aanpak op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau.

Mijn naam is Ingrid van Leeuwen en ik ben aandachtsfunctionaris kindermishandeling. Momenteel volg ik de opleiding Pedagogiek in deeltijd bij Fontys Hogeschool Tilburg en werk daarnaast bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Breda.

Kindermishandeling is een wereldwijd, maatschappelijk probleem met verstrekkende gevolgen. Gelukkig is er de laatste jaren veel meer aandacht voor alle vormen van kindermishandeling, waardoor steeds meer kinderen eerder geholpen kunnen worden.       Mijn missie is om meer bewustzijn rondom dit thema te creëren. Middels de lesdag kindermishandeling wil ik dit onderwerp, aangevuld met eigen ervaring, op een respectvolle manier bespreekbaar maken, zodat we samen een positieve bijdrage kunnen leveren in de ondersteuning van iedereen die hiermee te maken heeft of mogelijk krijgt.

“Als haar verleden jouw verleden was, als haar pijn jouw pijn was, haar bewustzijnsniveau jouw bewustzijnsniveau was, zou je net zo denken en doen als zij. Met dat inzicht komen vergeving, mededogen en vrede. Het ego hoort dit niet graag omdat het aan kracht verliest als het niet reactief en rechtvaardig meer kan zijn” (Tolle, 2006).