Visie op therapie voor nieuwetijdskind en gezin

Visie op therapie voor nieuwetijdskind en gezin

Wij hebben een geheel eigen kijk op therapie. Deze hebben wij verwoord in onze visie op therapie voor nieuwetijdskinderen en het gezin. De hoofdlijnen van deze visie vormen de uitgangspunten voor onze holistische therapeuten opleidingen.  

Een kind is niet zijn gedrag. Onder ieder gedrag zit een behoefte!
Achter deze feitelijke conclusie gaat een hele wereld schuil. Het laat zien dat nieuwetijdskinderen met ‘andere eigenschappen’ vaak jarenlang hun ‘anders zijn en denken’ in onwetendheid meedragen. Nieuwetijdskinderen spiegelen met hun gedrag de onverwerkte emoties, gevoelens en spanningen van hun ouders. Zij helpen hun ouders deze last te dragen. Een last die vaak van generatie op generatie overgedragen wordt.

NieuwetijdskindDaarna ontstaat er vaak een periode waarin hun ‘anders zijn’ in gedrag naar buiten en voren komt. Het betreffende gedrag is een onbewuste roep om meer te worden gezien en gehoord. Te worden erkend, bevestigd en serieus genomen te worden in wie zij werkelijk zijn. In feite willen deze kinderen maar één ding: de onvoorwaardelijke liefde van hun ouders. De ouders en de omgeving begrijpen deze onderliggende boodschap meestal niet.

De reguliere hulp die bij gedragsproblemen van kinderen aangeboden wordt is bijna altijd primair gericht op het gedrag van de kinderen. Veelal wordt er door coaching gewerkt aan het gedrag van het kind, dat meestal dan ook één van de bekende labels opgeplakt krijgt. In onze visie is die aanpak niet de juiste.

Geen symptoombestrijding, maar aanpak van de oorzaak!
Onze holistische therapeutische aanpak is volledig maatwerk, gericht op het kind en het gezin. Het gedrag van het kind is de ingang van de therapie. Wij brengen in beeld op welk niveau het spiegelgedrag tot uiting komt: op fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel, collectief of galactisch niveau. Om daarna te onderzoeken van wie deze onverwerkte emoties, gevoelens en spanningen zijn? Zijn deze van het kind zelf, van een of beide ouders en/of hun familielijnen of uit vorige levens?

Op basis van de resultaten van het onderzoek wordt in ieder geval gewerkt met de ouder(s) en waar nodig met het individuele kind. Gezinstherapie is van essentieel belang om de onderlinge patronen en dynamieken tussen de gezinsleden aan de oppervlakte te krijgen. Zo ontstaat er voor iedereen bewustwording en inzicht in de eigen rol en het gedrag.

De holistische therapie met de ouder is gericht op bewustwording en inzicht van wat er speelt. En de verwerking ervan waarbij lichaamsbewustzijn erg belangrijk is. Uiteindelijk gaat het om het vinden van de verbinding met zichZelf. Om van daaruit uit te kunnen reiken naar het kind. Er daadwerkelijk emotioneel voor het kind te kunnen zijn en zijn of haar emoties met een open hart te kunnen verduren. Zeker ook de boodschap onder het gedrag van het kind te begrijpen en te kunnen geven wat het nodig heeft.

De verbinding met jeZelf als fundament
Tijdens de opleiding ga je steeds meer de verbinding met jeZelf ervaren: meer rust, ruimte en harmonie in je leven. Vertrouwen op je intuïtie en het inzetten van je hoogsensitiviteit als kwaliteit en kracht. Je komt steeds meer in verbinding met de ziel wie jij werkelijk bent en daarmee met jouw bijzondere kwaliteiten en talenten.

De verbinding met jeZelf als therapeut is het fundament om vanuit je eigen liefdevolle kracht uit te reiken naar het nieuwetijdskind en het gezin. Belangrijk daarbij is dat je in staat bent om bij jeZelf, in je eigen energie, te blijven. En uit te reiken met een ‘open blik’, zonder projectie.

Onze manier van leren en ontwikkelen
Als opleider vraagt onze visie op therapie ook een bijzondere manier van leren en ontwikkelen. Onderstaand een samenvatting van de belangrijkste uitgangspunten waarop onze manier is gestoeld:

 • De therapeut als instrument
  Om met het nieuwetijdskind en diens gezin het proces naar verbinding te kunnen doorlopen is het onze visie dat iemand dat pad eerst zelf moet hebben bewandeld. Met jeZelf in verbinding komen, volgens onze maatstaven, is daarbij een vereiste. Dat is de reden dat het eerste jaar van de opleiding voor een belangrijk deel gericht is op het eigen Innerlijk Kindwerk. Op bewustwording en zielsontwikkeling wat veel inzichten, begrip en erkenning geeft. Alles gericht op het thuiskomen bij jeZelf.
 • De ervaringsdeskundigheid
  Jij bent de ervaringsdeskundige van en in je eigen leven! Je leert al je lessen en ervaringen uit je leven als grote kracht in te zetten. Dit brengt met zich mee dat jij je cliënten vanuit compassie en empathie kunt begeleiden. Je hebt dit pad immers ook gelopen. Je cliënten kunnen hun processen aangaan vanuit de veilige bedding die jij biedt. Ze voelen zich echt gehoord en gezien en krijgen eindelijk de erkenning en bevestiging die zo nodig is.
 • Holistische manier van werken
  Het gedrag van het kind moet in z’n totaliteit worden gezien en bekeken. De oorzaak en de kern moeten worden aangepakt. Dat vraagt een professionele holistische benadering.

  Het gedrag kan zijn oorzaak hebben op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. Deze niveaus zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, zijn samen één en beïnvloeden elkaar over en weer. Wat het kind spiegelt of draagt kan van het kind zelf zijn, van de ouders, vanuit de generaties, vorige levens, het collectieve veld of samenhangen met galactische stukken. Door de holistische aanpak wordt de herkomst blootgelegd, vindt diepgaande bewustwording plaats en komt er inzicht met als eindresultaat de noodzakelijke heling.

 • Bezielde therapeutische werkvormen
  NieuwetijdskindEr wordt niet met een vast programma gewerkt vanuit een curriculum. De essentie van onze opleiding is dat de individuele mens centraal staat. Dat is mogelijk omdat er eigen ontwikkelde bezielde therapeutische werkvormen worden ingezet. Vormen van therapie waarin snel en diepgaand wordt ingezoomd, waarbij direct herkenning en bevestiging van het eigen gevoel ontstaat. Werkvormen die bijvoorbeeld ongelofelijk snel de onderliggende patronen en dynamieken van het gezin en het kind zichtbaar maken.
 • Ervaringsdeskundige docenten
  De aan de opleiding verbonden docenten zijn ervaringsdeskundig en hebben zelf ook de opleiding doorlopen. Dat betekent dat zij als geen ander weten welk pad de deelnemer loopt. Dat geeft ruimte voor de echte ontmoeting dat tegelijkertijd de werkruimte biedt. Voor de deelnemer heeft het ook het voordeel dat ze te maken krijgen met gelijkgestemde docenten die onze visie van therapie onderschrijven en uitdragen.