Verbinding
met jeZelf
Verbinding
met jeZelf
Verbinding met jeZelf en vandaar uit de verbinding met de ander.
Het kind
is niet zijn gedrag
Het kind
is niet zijn gedrag
Onder ieder gedrag zit een behoefte. Wat heeft jouw (innerlijk) kind nodig?
Holistische
benadering en aanpak
Holistische
benadering en aanpak
Aanpak op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau.

Lesonderwerpen

De lesonderwerpen tweejarige opleiding holistisch gezins en kindertherapie

zijn verdeeld als volgt:

  • De lesonderwerpen van het eerste lesjaar staat in het teken van het werken aan jezelf (Innerlijk kindwerk) met meteen een vertaalslag naar de begeleiding van nieuwetijdskinderen en hun ouders
  • De lesonderwerpen van het tweede lesjaar komt de therapeutische vorming aan de orde
  • Deze lesjaren zijn weer onderverdeeld in diverse lesblokken
  • Ieder lesblokken heeft een bepaald aantal lesdagen én een bepaald aantal dagen praktijk/oefendagen om het geleerde in de praktijk te brengen.

 

1e JAAR  INNERLIJK KINDWERK


BLOK 1.     Kinderen van deze tijd
Les 1.          Kennismaking/“Ik ben collage”
Les 2.          Kinderen, jongeren en volwassenen van deze tijd/ kind in jezelf
Les 3.          Nieuwe Tijd/ kinderen van deze tijd/HSP


BLOK 2.    Gespreksvoering /communicatie
Les 4.          Gespreksvoering algemeen/NLP
Les 5.          Gespreksvoering algemeen/NLP
Les 6.          Emoties, gevoelens en spanningen/lichaamsbewustzijn/verwerken en onderbuikademhaling
Les 7.          Gespreksvoering/verbinding in liefde
1.                  Praktijk/oefendag met drama actrice/trainster communicatie/zangeres
Gastdocente Kim Biemans
2.                  Praktijk/oefendag/huidige en toekomstige situatie


BLOK 3.    Innerlijk kindwerk
Lesonderwerpen tweejarige opleiding holistisch gezins en kindertherapie
Les 8.           Hechting/binding en koorden/(liefdes)relaties/Genogram
Les 9.           Symbiose en autonomie
Les 10.         Angsten en eenzaamheid
Les 11.         Trauma en delenwerk
3.                   Praktijk/oefendag (verlangen)
Les 12.         Rouw en verlies
Les 13.         Echtscheiding
Les 14.         Circle of Life
Les 15.         Circle of Life


BLOK 4.     Kerntherapie  m.b.v. biotensor

A.                  Kerntherapie:
Innerlijk kindwerk > reïncarnatie & regressie
Les 16.         Basisbehoeften, beperkende overtuigingen, emoties, gedrag, zelfbeeld en eigenwaarde
Les 17.         Werken met de biotensor. Biologische computer en zelfhelend vermogen
4.                   Praktijk/oefendag
Les 18.         Innerlijk kindwerk: Reïncarnatie & regressie
5.                   Praktijk/oefendag


AFSLUITING 1ste
jaar
Les 19.        Bespreking Persoonlijke Opdracht/portfolio op individuele basis/1ste jaar/HBO Kerncompententies

 

2e JAAR THERAPEUTISCHE VORMING

 

BLOK 4.     Kerntherapie  m.b.v. biotensor
B.                  Kerntherapie:
Testformulier
Les 20.        Het kind is niet zijn gedrag/pesten/ziekte signaal van de ziel
Les 21.        Homeostase in het lichaam. Darmen, buikbrein en darmflora. Endocriene
klieren en hormonen. Miasma’s
6.                  Praktijk/oefendag
Les 22.        Voeding in het algemeen, water, zuurstof, (specifieke) voedingssupplementen,
voedselintolerantie
Les 23.        Ontzuren, ontslakken en ontgiften. Drainage en detoxen. Reiniging uitscheidingsorganen
7.                  Praktijk/oefendag


BLOK 5 A.    Tools/interventies
Lesonderwerpen tweejarige opleiding holistisch gezins en kindertherapie
Les 24.         Chakra’s, meridianen, het menselijk  energieveld en energie, accupressuurpunten  Gastdocente Inge Miltenburg
Les 25.         Idem Gastdocente Inge Miltenburg
Les 26.         Praktijk opzetten/Visualisatie Huis van gezondheid
Les 27.         Emotional Freedom Techniques Gastdocente Lo van Beers
Les 28.         Emotional Freedom Techniques Gastdocente Lo van Beers
8.                   Praktijk/oefendag EFT Gastdocente Lo van Beers
Les 29.         Therapeutisch werken met poppetjes
9.                   Praktijk/oefendag
Les 30.         Bloesemremedies  Gastdocent Ellis Nauta
Les 31.         Speksteen bewerken

 

BLOK 5 B .    Tools/interventies voor kinderen
Lesonderwerpen tweejarige opleiding holistisch gezins en kindertherapie

Les 32.         Creatieve uitingsvormen en spel als ingang Gastdocent Eveline van Diepen
Les 33.         Idem Gastdocent Eveline van Diepen
Les 34.         Mandala en tekenen als uiting en ingang
Les 35.         Chakra's en veel meer tools voor kinderen Gastdocent Miranda Binneveld
10.                 Praktijk/oefendag Gastdocent Miranda Binneveld
Les 36.         Kinderyoga Gastdocent Mireille Meissen

 

 

BLOK 6.    Achtergrondinfo
Les 37.         Kindermishandeling en huiselijk geweld & meldcode Gastdocente Ingrid van Leeuwen
Les 38.         Linker rechter hersenhelft/Limbisch systeem/Dyslexie, dyscalculie en overige labels

 

AFSLUITING
Les 39.         Diploma uitreiking

terug naar pagina tweejarige opleiding holistisch gezins en kindertherapie