Verbinding
met jeZelf
Verbinding
met jeZelf
Verbinding met jeZelf en vandaar uit de verbinding met de ander.
Het kind
is niet zijn gedrag
Het kind
is niet zijn gedrag
Onder ieder gedrag zit een behoefte. Wat heeft jouw (innerlijk) kind nodig?
Holistische
benadering en aanpak
Holistische
benadering en aanpak
Aanpak op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau.

Leertherapie supervisie intervisie

Leertherapie supervisie intervisie: Praktijkgericht

In de praktijk brengen van de diverse therapeutische vaardigheden in combinatie met de persoonlijke kwaliteiten, met aandacht voor bewustwording, inzicht en verwerking van de persoonlijke blokkades en bewustwording van de valkuilen.

Dit alles is belangrijk bij Leertherapie supervisie intervisie bij de opleiding Holistisch Gezins en Kindertherapie.

Ofwel: Groeien door Leren in de praktijk

1. Leertherapie:

Locatie: Nieuwetijdscentrum Maarssen
Leertherapie, supervisie en intervisie bij de opleiding holistisch gezins en kindertherapieDoel:

  • Persoonlijke en spirituele ontwikkeling. Het weer heel worden van de ziel en het ont-wikkelen van de diverse sluiers rondom de persoonlijkheid met behulp van o.a. Innerlijk Kindwerk (reïncarnatie en regressietherapie).
  • Bewustzijn van, inzicht in  en verwerking van de eigen traumata om projectie te voorkomen, alsook je eigen grenzen weten.
  • Daarnaast bewustzijn en inzicht in de daarbij behorende processen en een idee krijgen van wat tijdens de opleiding geleerd gaat worden.

Vooropleiding  of eerste jaar

  • 2 persoonlijke consulten van Nicole of een daartoe aangewezen Holistisch Gezins en Kindertherapeut.
  • Een groepshealing door Erik de Jong.

2. Supervisie:

Locatie: Nieuwetijdscentrum Maarssen
In het tweede studiejaar 2 supervisiedagen onder leiding van Nicole

Het op één lijn brengen van de persoonlijke kwaliteiten en therapeutische vaardigheden, met extra aandacht voor de mogelijke blokkades die ervaren worden tijdens het werken met medestudenten en/of de uitvoering van de praktijkopdrachten. Deze mogelijke blokkades kunnen persoonlijke blokkades zijn en/of zijn oorsprong vinden in bepaalde nog verder te ontwikkelen therapeutische vaardigheden.

Uitgangspunt:

  • De tijdens de les gegeven oefensessies aan een medestudent.
  • De gegeven consulten aan iemand buiten de opleiding met een gerichte hulpvraag (=praktijkopdrachten), waarvan een praktijkverslag gemaakt wordt, alsook een zelfreflectie verslag.

 

3. Intervisie

Locatie: bij één van de studenten thuis.
In het tweede studiejaar twee/drie intervisiedagen.

Uitgangspunt:

  • Twee sessies Innerlijk Kindwerk geven aan een medestudent en twee sessies Innerlijk Kindwerk krijgen van een medestudent. In drietallen of meer afspreken, waarbij één client, één therapeut en één observator. Therapeut maakt verslag van de sessie, aangevuld met de bevindingen van de observator. Tevens maakt hij een zelfreflectieverslag van de sessie.

Terug naar tweejarige opleiding holistisch gezins en kindertherapie