Opleiding Holistisch Lesgeven

De oorsprong en missie van het
Nieuwetijdscentrum Lichtkind Lichtvlinder


Voorafgaand op de informatie over de 2-jarige opleiding Holistisch Lesgeven vertellen we je graag iets over de oorsprong en onze visie op de opleiding Holistisch Lesgeven. Het geeft je inzicht in ons denken en de weg die wij vanaf april 2017 hebben bewandeld.   

De oorsprong en missie van het Nieuwetijdscentrum Lichtkind Lichtvlinder

Opleiding Holistisch LesgevenNieuwetijdskinderen hebben naast hun hoogsensitiviteit een zekere spirituele begaafdheid en een diepe behoefte een bijdrage te leveren aan de wereld. In dat ‘zijn’ worden hun ‘andere eigenschappen’ vaak niet begrepen. Zo ontstaat dat zij zich anders voelen en onvoldoende begrepen worden. Met vaak grote gevolgen voor het kind en de leerkracht.

Als founder en hoofddocent van het Nieuwetijdscentrum Lichtkind Lichtvlinder heeft Nicole decennialang onbewust in die situatie geleefd. Haar zoektocht naar haarZelf staat beschreven in Het ontstaan van het Nieuwetijdscentrum’. Die lange zoektocht en vele jaren verdieping daarna hebben ertoe geleid dat zij het centrum heeft opgericht dat werkt vanuit een unieke visie op het opleiden van therapeuten voor nieuwetijdskinderen en het gezin. Haar levenservaring en kennis heeft zij op diep niveau doorleefd en getransformeerd naar eigen-wijsheid. Een absolute must om haar missie te kunnen leven. En dat is haar bijdrage (missie) als (ouder) nieuwetijdskind aan deze wereld: Zoveel mogelijk nieuwetijdskinderen en gezinnen tot innerlijke rust, harmonie en geluk te laten komen.

Met de komst van Joep en Miriam vormen zij met elkaar een enthousiast en bezield team, waarbij haar missie een gemeenschappelijke missie is geworden met het nieuwetijdskind als lichtend middelpunt.

Joep en Miriam zijn gepassioneerd holistisch leer-Kracht, -therapeut en -lerarenopleider. Hun specifieke missie is een transformatie teweegbrengen binnen het onderwijs in Nederland gericht op hartsverbinding, vrijheid, Creatiekracht, bewustzijn. Hiertoe hebben zij een opleiding ontwikkeld voor hoogsensitieve leraren die voelen dat zij een rol van betekenis willen gaan spelen bij deze missie.

Ze hebben in hun eigen onderwijspraktijk gemerkt dat de kinderen van de nieuwe tijd beschikken over bijzondere kenmerken en speciale onderwijsbehoeften. Het zijn hoogsensitieve nieuwetijdskinderen die vragen om een ander type onderwijs, dat niet uitgaat van deficiënties, labels, achterstanden en dat niet louter gericht is op cognitieve leerprestaties. Ze vragen om holistisch onderwijs, gericht op eenheidsbewustzijn. De leer-Kracht legt daarbij de verbinding van hart tot hart en richt het onderwijs zo in dat zij de kans krijgen zichZelf te ont-wikkelen. Hierdoor komen nieuwetijdskinderen in hun kracht te staan en kunnen ze hun grote potentieel dat zij tot hun beschikking hebben gaan leven. En zo is de opleiding Holistisch Lesgeven ontstaan.

De gedachte achter de opleiding Holistisch Lesgeven

holistisch leerkrachtJij, als holistisch leer-Kracht mag hun gids zijn door een pedagogisch klimaat (met jijZelf als het belangrijkste instrument) te faciliteren gericht op verbinding en Creatiekracht. Wij gaan je begeleiden hoe je dit doet vanuit onze eigen doorleefde ervaring, kennis en intuïtie.

Verbinding kunnen maken met jeZelf is bij dit proces een must. Het eerste jaar is daarom gericht op diepgaande, persoonlijke spirituele ontwikkeling. Je gaat werken aan je innerlijk meesterschap. HSP-zijn ga je als kracht ervaren.

In onze visie is het bereiken van die verbinding met jeZelf een absolute voorwaarde om later succesvol nieuwetijdskinderen te kunnen begeleiden. Vanuit die verbinding kan je uitreiken naar de ander en kan je als holistisch leer-Kracht volledig vertrouwen op je hoogsensitiviteit. De weg die jij daarvoor tijdens de opleiding doorloopt vormt het fundament van het holistisch onderwijs dat jij gaat toepassen in de klas.

Het tweede jaar kun je vervolgens uitreiken naar de ander en specialist worden in onderwijs aan nieuwetijdskinderen. Het is dan ook volledig gericht op holistische begeleiding van nieuwetijdskinderen op school. Hierbij krijg je zeer waardevolle werkvormen en theorie die nu nergens anders in Nederland aangeboden worden. Kortom, dit is de eerste opleiding in Nederland voor hoogsensitieve leraren gericht op onderwijs aan hoogsensitieve nieuwetijdskinderen! Je wordt dus een voorloper, fakkeldrager van onderwijs van de Nieuwe Tijd.

Onze belofte aan jou

Het Nieuwetijdscentrum Lichtkind Lichtvlinder heeft al vele jaren een vooraanstaande   positie in het opleiden van holistische therapeuten en nu ook van holistische leerkrachten voor nieuwetijdskinderen en hun gezin. Een positie waarop we trots zijn en die ons inspireert. Dit typeert wie we zijn. Dat zul je vanaf de eerste minuut ervaren. Alles binnen ons centrum is erop gericht om jou met volle aandacht en liefde echt bij jeZelf te laten thuiskomen. En je op te leiden tot een betekenisvol holistisch leer-Kracht. Dat is onze belofte aan jou! En daarmee werken wij aan onze missie.

Doel van de opleiding Holistisch Lesgeven

De opleiding Holistisch Lesgeven is een vorm van vernieuwingsonderwijs. Het gaat ons enerzijds om het creëren van bewustzijn in het onderwijsveld dat het huidige onderwijsparadigma (zie eerder) niet meer aansluit bij de behoeften van veel kinderen in de klas, met name de hooggevoelige nieuwetijdskinderen (en ook niet meer bij de behoeften van veel leraren). Anderzijds willen wij een nieuwe vorm van onderwijs neerzetten, die uitgaat van de fysieke-, mentale-, emotionele- en spirituele ontwikkeling van het kind en die aansluit bij de behoeften van de kinderen van nu.

Samenvattend, wat levert deze opleiding op

 • Verbinding met jezelf als hoogsensitieve leer-Kracht, je loopt niet meer leeg door overprikkeling, maar je komt door persoonlijke, spirituele ontwikkeling in je kracht te staan.
 • Vertaalslag van je persoonlijke proces en levensbagage (verbinding met jeZelf) naar de holistische begeleiding van de nieuwetijdskinderen in je klas (verbinding met je klas) en hun ouders
 • Specialist in onderwijs aan nieuwetijdskinderen
 • Brede/diepe theoretische en praktische basis gericht op spirituele bewustwording en onderwijs aan nieuwetijdskinderen
 • De nieuwetijdskinderen in jouw klas kunnen vanuit verbinding met zichZelf hun Creatiekracht inzetten om zichzelf uit te drukken in de wereld
 • Als holistisch leer-Kracht voorloper/fakkeldrager zijn voor het onderwijs van de Nieuwe Tijd en een wezenlijke bijdrage leveren aan transformatie van het onderwijs van binnenuit, waarbij hartsverbinding, zelfbewustzijn en Creatiekracht sleutelbegrippen vormen

Visie op onderwijs aan nieuwetijdskinderen

Wij hebben een geheel eigen kijk op onderwijs. Deze hebben wij verwoord in onze visie op holistisch lesgeven. De hoofdlijnen van deze visie, die zijn vertaling vindt in de opleiding, hebben we als volgt beschreven:

De pedagogische visie van de opleiding Holistisch Lesgeven
Holistisch Lesgeven draait om verbinding. Verbinding met de kinderen in de klas, de ouders en met jeZelf, met je hart en ziel. Verbinding met jeZelf is een voorwaarde om er (emotioneel) voor de kinderen in de klas te kunnen zijn. Dan pas ben je open, zonder oordeel en projectie en kun je het kind werkelijk zien en horen en kan het kind bij jou volledig zichzelf zijn.

De holistische leer-Kracht voelt en begrijpt wat er in het kind leeft, wat gehoord en gezien wil worden en wat het kind aan begeleiding nodig heeft. Zij* ziet, hoort en begrijpt waar de creatieve scheppingskracht ligt van het kind. Het begeleiden van het kind bij het laten uitdrukken daarvan in de wereld is haar missie. Het gevolg is: (innerlijke) rust en harmonie in een gelukkige, creatieve klas. Een klas die met elkaar verbonden is vanuit het hart. En een leerkracht die van haar hoogsensitiviteit haar kracht weet te maken.

*Waar zij staat kan uiteraard ook hij gelezen worden


De basis wordt gevormd door de volgende uitgangspunten

 • Een kind is niet zijn gedrag. Onder ieder gedrag zit een behoefte!
  Achter deze feitelijke conclusie gaat een hele wereld schuil. Het laat zien dat nieuwetijdskinderen met ‘andere eigenschappen’ vaak jarenlang hun ‘anders zijn en denken’ onbewust meedragen. Nieuwetijdskinderen spiegelen met hun gedrag de onverwerkte emoties, gevoelens en spanningen van hun ouders. Zij helpen hun ouders deze last te dragen. Een last die vaak van generatie op generatie overgedragen wordt.

  In de klas laten kinderen deze onverwerkte trauma’s zien in hun gedrag. Soms spiegelen ze ook de onverwerkte emoties, gevoelens en spanningen van de leraar. De klas vormt dan jouw spiegel. Je leert dus op een geheel andere wijze naar gedrag te kijken en het kind door een Sensi-bril bij het gedrag te begeleiden.

 • De verbinding met jeZelf als fundament
  Tijdens de opleiding ga je steeds meer de verbinding met jeZelf ervaren: meer rust, ruimte en harmonie in je leven. Vertrouwen op je intuïtie en het inzetten van je hoogsensitiviteit als kwaliteit en kracht. Je komt steeds meer in verbinding met de ziel die jij werkelijk bent en daarmee met jouw bijzondere kwaliteiten en talenten.

  De verbinding met jeZelf als holistisch leerkracht is het fundament om vanuit je eigen liefdevolle kracht uit te reiken naar het nieuwetijdskind en je klas als geheel. Belangrijk daarbij is dat je in staat bent om bij jeZelf, in je eigen energie, te blijven. En uit te reiken met een ‘open blik’, zonder projectie.

Kernpunten binnen onze visie op onderwijs

 • Lesgeven vanuit hoogsensitiviteit en hartsverbinding met je klas
 • We gaan uit van het geheel: alles is met elkaar verbonden. Dit noemen we eenheidsbewustzijn
 • Het kind begeleiden richting Zelfrealisatie, gericht op de fysieke-, mentale-, emotionele- en spirituele ontwikkeling
 • Het belang van lichaamsbewustzijn/zelfbesef, zelfontprikkeling, verbinding, zelfliefde, zelfvertrouwen, vrijheid, Creatiekracht binnen het curriculum van de school (dit zijn de stappen van zelfbewustzijn naar zelfrealisatie, zie ontwikkelingsmodel Holistisch Lesgeven).

De holistische visie gaat uit van eenheidsbewustzijn. Het is een visie op de mens als eenheid van lichaam, hoofd, hart en ziel, die onverbrekelijk verbonden is met de aarde in al haar facetten en met de natuur in al haar dimensies.

2-jarige opleiding

Holistisch Lesgeven

41 lesdagen
Lestijden: 9.30 – 16.00 uur
1 keer in de 2 weken les
Studiebelasting: gemiddeld 2/3 uur per les
Locatie: Maarssen 
Kleine lesgroepen
Bezielde werkvormen toepasbaar in de klas
Persoonlijke begeleiding
Supervisie & Intervisie
nieuwetijdskind

Onze manier van leren en ontwikkelen

Als opleider vraagt onze visie op onderwijs ook een bijzondere manier van leren en ontwikkelen. Onderstaand een samenvatting van de belangrijkste uitgangspunten waarop onze manier is gestoeld:

 • De holistisch leer-Kracht als instrument
  Om met het nieuwetijdskind en je klas het proces naar verbinding te kunnen doorlopen is het onze visie dat iemand dat pad eerst zelf moet hebben bewandeld. Met jeZelf in verbinding komen, volgens onze werkwijze, is daarbij een vereiste. Dat is de reden dat het eerste jaar van de opleiding voor een belangrijk deel gericht is op het eigen Innerlijk Kindwerk en Innerlijk Meesterschap. Op bewustwording en zielsontwikkeling dat veel inzichten, begrip en erkenning geeft. Dit alles is gericht op het thuiskomen bij jeZelf.
 • De ervaringsdeskundigheid
  Jij bent de ervaringsdeskundige van en in je eigen leven! Je leert al je lessen en ervaringen uit je leven als grote kracht in te zetten. Dit brengt met zich mee dat jij de kinderen in jouw klas vanuit compassie en empathie kunt begeleiden. Je hebt dit pad immers ook gelopen. De kinderen (en hun ouders) kunnen zichzelf ont-wikkelen vanuit de veilige bedding die jij biedt. Ze voelen zich echt gehoord en gezien en krijgen eindelijk de erkenning en bevestiging die zo nodig is.
 • Holistische manier van werken
  Het kind wordt in z’n totaliteit gezien en bekeken. Dat vraagt om een professionele holistische benadering van lesgeven. Je begeleidt als holistisch leerkracht het kind op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. Deze niveaus zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, zijn samen één en beïnvloeden elkaar over en weer. Je leert de ontwikkeling van het kind volgens het ontwikkelingsmodel Holistisch Lesgeven te volgen en begeleiden en de aangereikte werkvormen hierbij intuitief te gebruiken. Je handelt daarbij vanuit je intuïtie en je ratio en voelt wat goed is op dàt moment voor dàt kind (of voor jouw klas) om aan te bieden.
 • Bezielde methoden en technieken
  Er wordt niet met een vast programma gewerkt vanuit een methode. De essentie van onze opleiding is dat de ontwikkeling van het individuele kind centraal staat en dat je het onderwijs aan het kind integratief en holistisch benadert. Dat is mogelijk omdat er eigen ontwikkelde bezielde therapeutische- en onderwijskundige werkvormen worden ingezet. Werkvormen, methoden en technieken gericht op de speciale kenmerken van hoogsensitieve leraren (jaar 1.) en gericht op de speciale onderwijsbehoeften van nieuwetijdskinderen (jaar 2).
 • Ervaringsdeskundige docenten
  De aan de opleiding verbonden docenten zijn ervaringsdeskundig, hebben zelf de opleiding doorlopen en zijn werkzaam in de onderwijspraktijk waar zij dat wat zij studenten leren zelf toepassen. Dat betekent dat zij als geen ander weten welk pad de deelnemer loopt. Dat geeft ruimte voor de echte ontmoeting. Voor de deelnemer heeft het ook het voordeel dat ze te maken krijgen met gelijkgestemde docenten die onze visie van holistisch onderwijs onderschrijven en uitdragen. 

2-jarige opleiding Holistisch Lesgeven

Ervaringen

Joep en Miriam

Inschrijven?

Word je helemaal blij en enthousiast na het lezen van de info over de opleiding Holistisch Lesgeven?

Voel je dat je het in jouw klas anders wilt doen? De grote vraag is dan: hoe? En weet je diep van binnen dat Holistisch Lesgeven het antwoord is.

Schrijf je snel in.

nieuwetijdskind

Onze docenten

Joep Klamer

teamlid en hoofddocent

Miriam Klamer-Hoogma

teamlid en hoofddocent

Nicole Broers

founder en hoofddocent

Wendy Eggermond

teamlid en hoofddocent

Wilhelmina Arjaans

Wilhelmina Arjaans

gastdocent
lessen Holistische Begeleiding in de klas

De lespraktijk

Opleiding Holistisch Lesgeven
Opleiding Holistisch Lesgeven
Opleiding Holistisch Therapeut Nieuwetijdskind