Opleiding Holistisch Begeleiding Kind met kanker & Gezin

Opleiding Holistische Begeleiding
Kind met kanker & Gezin

Vanuit onze eigen persoonlijke ervaringen met onze kinderen, is het onze grote droom en zeker wens, om een opleiding te ontwikkelen waarbij wij therapeuten, zeker ook verpleegkundigen en artsen opleiden die kinderen met kanker en hun gezin op holistische wijze kunnen begeleiden. En wel gedurende de periode van ziek worden tot aan herstel of (na het) sterven. Heel concreet de opleiding Holistische Begeleiding Kind met kanker & Gezin.

Opleiding Holistische Begeleiding Kind met kanker & Gezin

Eén van de belangrijkste pijlers van onze opleiding is het systemisch werken, omdat wij er van overtuigd zijn dat een kind niet zomaar ziek wordt. Juist de betekenis en oorzaak van het ziek zijn, wat er speelt en heeft gespeeld in de generaties is zo belangrijk om aan te pakken. Voor het kind is het noodzakelijk dat dit wordt gezien en verwerkt. 

Ons doel is om een complete aanpak in onze opleiding aan te bieden, waarin alles aan bod komt. Het systemisch werken, rouwverwerking, stervensbegeleiding, lichamelijk herstel, emotionele begeleiding, en meer. Zowel van het kind, als van de ouders, mogelijke broertjes en zusjes.

Deze aanpak is holistisch, dat wil zeggen ondersteuning en begeleiding vindt plaats op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. De oorzaak wordt aangepakt bij de kern en wordt in zijn totaal bekeken. Dit in tegenstelling tot de lineaire, reguliere aanpak, waarbij sprake is van symptoombestrijding door medicijnen, chemo en bestraling.

Inmiddels is het zover, de eerste stappen naar de ontwikkeling van de nieuwe, baanbrekende opleiding Holistische Begeleiding Kind met kanker & Gezin, zijn een feit.

De eerste stap is het inventariseren van wat het zieke kind, de vader en/of de moeder, de eventuele broer(s) en/of zus(sen) gemist hebben in de periode van ziek zijn en daarna en dus wat ze nodig hebben. Daarnaast gaan we ook gesprekken voeren met diverse disciplines, zoals de kinderoncologie, kinderverpleegkundigen, kinderneurologen en andere specialisten in de complementaire zorg op het gebied van voeding, voedingssupplementen, ontspanning met behulp van diverse technieken, rouwverwerking en meer.

De lesstof van het eerste jaar, wat in teken staat van de ‘verbinding met jeZelf’, is al voor meer dan 90% klaar. De grote lijnen van de lesonderwerpen van het tweede jaar ‘therapeutische bezielde werkvormen’ hebben we uitgezet.

Ons verhaal, Anne Marèl, Nicole en ons gezin:

Bij Anne Marèl werd in augustus 2010 een hersentumor geconstateerd. De hersentumor werd operatief verwijderd, waarna bleek dat deze zeer kwaadaardig was en dat zij nog hooguit twee jaar te leven had. Binnen een maand was de tumor weer terug en zorgde voor veel complicaties en daarmee met regelmatige ziekenhuisopnames. Een traject van chemotherapie en bestraling volgde. Een aantal maanden later was de tumor uitgezaaid, het begin van het einde. Anne Marèl is op 04-04-2011 thuis gestorven.

Verbonden in Licht en LiefdeTerugkijkend kan ik zeggen dat wij -naast alle heftigheid- de tijd in het AMC Ziekenhuis, op de tienerafdeling als zeer prettig en veilig ervoeren. De verleende zorg was warm,  professioneel en betrokken. 

Vanuit het ziekenhuis was de zorg echter voor een heel groot gedeelte alleen gericht op het medische, fysieke vlak. Praktisch gezien was er geen emotionele en mentale ondersteuning voor Anne Marèl en ons gezin. Dit gold zeker ook voor haar stervensproces. De tien jaar na haar sterven was voor ieder gezinslid, ieder op zijn eigen manier, pittig te noemen. In deze periode hebben mijn inmiddels ex-echtgenoot, de vader van onze kinderen, en ik elkaar niet weten te bereiken. 

Het was een hele zoektocht om passende begeleiding voor mezelf en voor ons gezin te vinden en uiteindelijk heb ik diverse bezielde werkvormen zelf ontwikkeld binnen de opleiding Holistisch Therapeut Nieuwetijdskind.

Nu gaat het goed met mij en natuurlijk maakt het gemis, het verdriet van mijn dochter onderdeel van mijn leven uit, net als de vele mooie herinneringen met haar en met elkaar. Mijn wond is voor een groot gedeelte geheeld met een licht korstje ter bescherming. Het is en blijft kwetsbaar, en soms gaat mijn wond weer een beetje open. Uit eigen ervaring weet ik hoe ik hier het beste mee om kan gaan -dwars door de pijn heen en lief zijn voor mezelf- om er weer krachtiger uit te komen. We hebben een nieuwe balans in ons gezin weten te vinden en ook met de kinderen en hun vader gaat het steeds beter.

Ben jij benieuwd hoe ik mijn allergrootste pijn heb om weten te zetten naar mijn allergrootste kracht? Bestel dan mijn boek Verbonden in Licht en Liefde. 

Ons verhaal, Dennis, Goverina en ons gezin:

Bij Dennis werd in augustus 2015 een hersentumor geconstateerd met uitzaaiingen in zijn ruggenmerg en hersenvliezen. Een week later is deze voor een groot deel verwijderd, waarna de tumor echter binnen 2 weken net zo hard terug was gegroeid met nog meer uitzaaiingen. Uit nood is toen een drain geplaatst en is er besloten eerder te starten met chemotherapie en bestralingen. In mei 2016 waren zijn behandelingen klaar.

Tijdens de behandelingen hebben wij ontzettend goede en liefdevolle begeleiding in het ziekenhuis en van de thuiszorg gehad. Wat mij tijdens de behandelingen wel opviel is dat de zorg vooral fysiek gericht is, de tumor moet behandeld worden. Ik voelde dat er veel meer belangrijk was en ben daarom van alles gaan zoeken en doen in de periode na de behandelingen.

Homeopathie, osteopathie, de opleiding Holistisch Gezinstherapeut bij Nicole, meerdere sessies bij andere therapeuten en andere opleidingen. Van hieruit heb ik ontzettend veel geleerd en veel van het geleerde toegepast bij Dennis en onze dochter Sanne. Inmiddels gaat het ontzettend goed met zowel Dennis als Sanne.

Verbonden in Licht en Liefde,

Goverina & Nicole

Voel jij naar het lezen van onze droom en onze diepste wens, de behoefte om jouw steentje bij te dragen?

Om jouw ervaringen als professional of als ouder met ons te delen.

Heb je interesse in onze opleiding en wil je op de hoogte gehouden worden?

Stuur ons dan een persoonlijk berichtje en wij nemen contact met jou op.