Albert Einstein en nieuwetijdskinderen

nieuwetijdskind

Interessante vraag, Einstein (1879 – 1955) was zijn tijd echt ver vooruit en deed opmerkelijke uitspraken. Het lijkt wel of Albert Einstein en nieuwetijdskinderen beiden gehoor geven aan deze citaten. Hieronder volgen een aantal citaten van hem:

 

  • “De problemen die in de huidige wereld bestaan, kunnen niet worden opgelost op het denk niveau dat ze geschapen heeft.”
  • “Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je overal.”
  • “Verbeelding is belangrijker dan kennis.”
  • “Waarom allerlei kennis van buiten leren die we makkelijk in naslagwerken kunnen opzoeken.”
  • “Fantasie is belangrijker dan weten want het weten is begrensd”.

 

Zoals eerder opgemerkt hebben Albert Einstein en ook nieuwetijdskinderen hun eigen-wijsheid. Wat is nu wijsheid?

Wijsheid is zeker geen kennis die je uit de boeken leert op school of zelfs op de universiteit. Het is gewoonweg opvallend hoe jong kinderen soms al zulke wijze uitspraken kunnen doen, uitspraken die ze gewoonweg niet hebben kunnen leren, die ze dus uit hun eigen-wijsheid moeten hebben. Deze kinderen zijn in staat om de onderlinge verbanden tussen intermenselijke acties te zien, tussen natuurlijke verschijnselen, die ze nooit geleerd kunnen hebben. Ze beschikken over een natuurlijke eigen-wijsheid.

In hun eigen-wijsheid gaan deze kinderen soms ver, zo ver dat ze hun eigen wijsheid nooit zullen verloochenen en dus heel dicht bij zichZelf blijven. In sommige gevallen betekent dit dat een dergelijk kind weigert om zijn dagelijkse school opleiding te volgen, laat staan af te maken. De leerstof die de hedendaagse opleidingen aanbieden geeft te weinig uitdaging en werkt absoluut niet motiverend. Want wat hebben sommige vakken voor zin, als heel veel op te zoeken is en er met deze kennis in hun verdere leven toch niets gedaan wordt? Is dit soms één van de redenen dat zoveel kinderen tegenwoordig uitvallen in het onderwijs?

Kinderen hebben begeleiding nodig in ‘hoe ze moeten leren’ en niet in ‘wat ze moeten leren”. Tegenwoordig moeten kinderen volgens vastgestelde stappen bijvoorbeeld  een bepaalde rekenopdracht maken, terwijl er meerdere wegen naar Rome leiden. Hiermee worden de hersengroeven al op jonge leeftijd gemaakt, geautomatiseerd en wordt het steeds lastiger om buiten deze banen te denken. Dit geldt voor heel het onderwijs. Hiermee wordt ook de creativiteit van denken van kinderen sterk ondermijnd.

Sommige kinderen -op onbewust niveau- willen het niet volgens deze gebaande wegen leren, maar kiezen voor hun eigen pad volgens hun eigen-wijsheid. Tja en dan, dan voldoet het betrokken kind niet aan de aan hem gestelde eisen en verwachtingen. En hebben ouders en de leerkrachten een probleem. Maar hoe zit het dan met deze kinderen?

Het is maar net hoe je het bekijkt. Bekijk je het vanuit de oude denkwijze, vanuit angst ‘dan is voor deze kinderen geen toekomst en zie je dan alleen maar wat er niet is’. Bekijk je het op een andere mogelijke wijze, zie je de vele andere kwaliteiten van de betrokken kinderen, die juist benadrukt worden en heb je het rotsvast vertrouwen dat deze kinderen er komen’. De vraag is dan waar kies je als ouder voor?

Maar we mogen ons als ouders ook de andere kant eens zien. Zoals Albert Einstein opmerkte “de problemen die in de huidige wereld bestaan, kunnen niet worden opgelost op het denk niveau dat ze geschapen heeft,” dus met andere woorden de huidige wereldproblematiek is ontstaan door door mensen die op een bepaalde manier hebben leren denken, werken en oplossen, namelijk door wat ze vanuit de universiteit/HBO opleiding hebben geleerd. Mogen we vanuit dezelfde hoek dan ook de oplossing verwachten voor de huidige problemen in de wereld? Volgens Einstein zijn citaten dus niet.

Deze kinderen behouden hun eigen-wijsheid, hun creatieve manier van denken, er worden geen hersengroeven gebaand. Grote voorbeelden genoeg als je op internet googled, mensen die hun opleiding weliswaar niet afgemaakt hebben, maar het in het maatschappelijk/zakelijk leven wel gemaakt hebben.

Dit is dus een andere kant die ook belicht mag worden.
Deze kinderen volgen hun hart doen wat ze zelf leuk vinden en passen zich niet meer aan. Ze doen het op hun eigen wijze. Ze zijn veelal sterk ontwikkeld op sociaal en emotioneel terrein.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *